Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

Banner Vilsta 2022 NY

Manusstopp 2022

Nummer 2 manusstopp 30/1
Nummer 3 manusstopp 1/5 utgivning mitten av juni
Nummer 4 manusstopp 15/10 utgivning i mitten av december

Annonspriser

Helsida 400:-
Uppslag 700:-
Insida 600:-
Baksida 800:-
Annonspaket för uppfödare 1200:-
Gäller i tre nummer efter varandra och i erbjudandet ingår en parningsannons, en julhälsning & ett uppslag


Annonspriser för icke medlemmar +50%
Kommersiella annonser +100%

Beloppet insättes på SvSR:s plusgiro 11 00 91-6
Betalning från utlandet: IBAN: SE22 9500 0099 6034 0110 0916, BIC: NDEASESS

Format för annons- och textmaterial

Salukibladet görs helt digitalt och trycks i färg. Bilder måste skickas separat via e-post till annonsredaktören.
Annonserna ska helst levereras till redaktionen i .pdf-format, alternativt i .tiff- eller .jpeg-format. Redaktionen tar självklart även emot annonser via post. Vid inscanning av bilder: Tänk på att scanna in bilden i minst 300 dpi.
Måtten på en helsida är 216x303 mm. Gör en marginal på 18 mm runt om och håll text innanför denna marginal.
Gör du annonsen i Photoshop (eller annat liknande program) se då till att annonsen är i rätt storlek samt i upplösning 300 pixlar per tum.
Allt textmaterial måste levereras digitalt. Det vill säga via e-post eller cd-rom. Det går utmärkt att skicka in textmaterial direkt skrivet i ett mail.

Adressen för allt material, även annonser, är salukibladet [at] saluki.se

Annonser ska lämnas in i färdigt skick före sista manusdag.
Hjälp med layout kan fås av bl a:
Jessica Bolander info [at] emoticon.se
Marie Palmqvist marie [at] tazim.se
Maja Erwinsdotter maja.erwinsdotter [at] gmail.com
Priser efter överenskommelse med respektive.