Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

AL-YASAMIN ADIBA

Kuriirin Dolezal Deverre x Al-Yasamin Jarida

Bkl VG-2
Finland, Mustiala Nat 16/8-09

Bkl EXC-1
Finland, Hämeenlinna Int 24/8-08
Bkl EXC
Finland, Mustiala Nat 28/6-08
Bkl VG
Finland, Mustiala Nat 27/6-08
19 / 473p
LC Finland, Mustiala Int 26/6-08

Bkl 2 SvVK Mariefred Off 29/7-07

Ukl 1
SvVK Tammsvik Off 31/7-05