Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

AL-SHÉN SAIJDAH AL ZARAND

Rahima's Basir Yashar x Jizbasa' IduÖkl 1-4 SKK Malmö Int 15/3-08
Ökl 1 SvVK Göteborg Off 3/1-08