Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

ABU BAQR'S FARARUY

Arriyad Aazadam x Abu Baqr's Ba Mazeh

20 / 73,75p LC Sjöbo Nat 29/9-07
Babyvalp 1 / HP / BIM BABYVALP
SvVK Tammsvik Off 27/7-03