Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

BADAVIE YAMAICA

Badavie Konquestador x Badavie Innocent Temptation

Ökl VG-3 SKK Tvååker Nat 8/7-17
Ökl EXC-1 CK SKK Tvååker Int 7/7-17
Ukl EXC-3 SvVK Lund Off 11/9-16
Ukl EXC-1 SKK Eslöv Int 10/9-16
Ukl EXC-3 CK SvSR Strömsholm Off 30/7-16