Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

TAZILLAH HASIBA RASHA

Dadaelis Nile of Tazillah x Tazillah Nasim Nahema

Ukl 2 SKK Svenstavik Int 8/8-10
Ukl 2 SvVK Svenstavik Off 7/8-10
Ukl 2
SvVK Sundsvall Off 22/5-10

Junkl 2
SKK Sundsvall Int 3/10-09
Junkl 2
SvVK Högbo Bruk Off 6/9-09
Junkl 2
SKK Högbo Bruk Int 5/9-09
Valp 1 / HP / BIR VALP
SvVK Svenstavik Off 1/8-09