Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

ARRIYAD AARIAZA

Volante's Urraco x Zohari Elza'h

Vetkl 4
SvVK Bosjökloster Off 3/6-00
Chkl 5 / CK
SvVK Helsingborg Off 8/4-00