Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

ZARAND DELI KATSJAR

Raphael Royal De Pomuki x El-Adini Esfhia

Ökl 2
SKK Svenstavik Int 14/7-02
Ökl 2
SvVK Svenstavik Off 13/7-02