Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

BADAVIE TELERI

Shamali Amir Ibn Rayyan Ibn Wadj x Badavie Idril

Ökl 2SKK Stockholm Int 7/12-02
Ökl 2
SvVK Tammsvik Off 28/7-02

Ukl 1
SvVK Bro Off 29/7-01