Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

AL-SHÉN KIYARA BINT QASIDA

Khalils Omar Khayyam x Khalils Qasida



Vetkl 3 / HP
SvVK Tångahed Off 19/6-04

Vetkl OPL
SvSR Tammsvik Off 26/7-03 

Vetkl 1 / CK
SKK Stockholm Int 7/12-02

Vetkl 1 / CK
SKK Öland Nat 1/9-01
Vetkl 4
SvVK Vårgårda Off 16/6-01
Vetkl 2 / CK
SKK Göteborg Nat 27/5-01

Vetkl 4 / HP
SKK Stockholm Int 9/12-00
Ökl 1
SvSR Tångahed Off 17/6-00
Ökl 1
SvVK Göteborg Off 8/1-00