Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

BADAVIE TAVARI

Shamali Amir Ibn Rayyan Ibn Wadj x Badavie Idril

Ökl 1
SKK Stockholm Int 11/12-04

Ökl 1
SKK Stockholm Int 7/12-02

Ukl 1-5
SKK Stockholm Int 16/12-01 
Ukl 1
SvVK Bro Off 29/7-01