Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

AL-SHÉN SABII SAARIM

Rahima's Basir Yashar x Jizbasa' Idu19/30 / 79,5 poäng
LC Katrineholm Nat 26/9-09
Ökl 2
SKK Norrköping Int 16/8-09
29/43 / 70,5 poäng
LC Stjärnhov Int 27/6-09

Ukl 1-5
SKK Stockholm Int 26/3-05

Ukl 1-4
SKK Växjö Int 7/11-04
Ukl 1-3
SKK Norrköping Nat 15/8-04