Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

AL-SHÉN ALIMAH BATUL

Baghdad Globetrotter x Khalils Qasida

ÅRETS SALUKI AVELSTIK #20 - 2006
Vetkl 2 / CK / BT-4
SvVK Tångahed Off 18/6-05

Ökl 1-4
SvVK Timrå Off 1/4-00