Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

BAKLAVA'S NAJIIH RAAI

Hamahdan's Alex x Baklava's Gazelle Xafif

ÅRETS SALUKI AVELSTIK #8 - 2005
ÅRETS SALUKI AVELSTIK #10 - 2004
ÅRETS SALUKI AVELSTIK #11 - 2003
ÅRETS SALUKI AVELSTIK #11 - 2002
ÅRETS SALUKI AVELSTIK #11 - 2001
Vetkl 4
SvVK Bro Off 29/7-01
ÅRETS SALUKI AVELSTIK #9 - 2000
Vetkl 3 / HP
SKK Stockholm Int 9/12-00
Avelsgrupp 1 HP
SvSR Tångahed Off 17/6-00
Vetkl 1 / CK
SvSR Tångahed Off 17/6-00