ABU AL KHAYAR FAROOQ

Total Khaos Of Shikarah's x Dabka's Ishana

Ökl EXC SvSR Landskrona Off 15/5-16
Ökl EXC SvVK Landskrona Off 14/5-16
Ökl EXC-3 SKK Malmö Int 19/3-16
Ökl VG SvVK Lund Off 13/9-15
Ökl EXC-3 SKK Eslöv Nat 12/9-15
Ökl VG-4 SKK Ronneby Int 9/8-15
Ökl VG-4 SKK Borås Nat 28/6-15
Ökl EXC-3 Danmark, Roskilde Int 26/4-15
Ökl EXC-3 Danmark, Roskilde Int 25/4-15
Ökl EXC-1 CK BH-3 Danmark, Skaelskør Off 21/3-15
Ökl EXC-4 SKK Växjö Int 2/11-14
Ökl VG SKK Eslöv Int 14/9-14
Ökl EXC SvVK Lund Off 13/9-14
Ökl EXC-2 SKK Ronneby Int 6/7-14
Ökl EXC-3 CK SKK Borås Nat 29/6-14
Ökl EXC-3 SvSR Ljungbyhed Off 1/6-14
Ökl EXC SvVK Ljungbyhed Off 31/5-14
Ökl EXC CK SvVK Ljungbyhed Off 30/5-14
Ökl VG-4 SKK Hässleholm Int 18/5-14
Ökl EXC-4 SKK Malmö Int 22/3-14
Ökl EXC-1 / CK / BH-3 / CERT SKK Växjö Int 1/11-13
Ukl EXC-1 / CK / BH-4 / R-CERT SvVK Laröd Off 15/9-13
Ukl EXC-1 7 CK / BH-4 / CERT SKK Ronneby Int 11/8-13
Ukl EXC-1 / CK / BIM UNGHUND SvVK Tånga Hed Off 16/6-13
Ukl EXC-1 / BIM UNGHUND SvVK Tånga Hed Off 15/6-13
Ukl EXC-2 SKK Hässleholm Nat 19/5-13
Ukl EXC-2 SKK Malmö Int 24/3-13
Junkl VG-4 SvVK Laröd Off 8/9-12
Valp 2 / HP SvSR Tånga Hed Inoff 17/6-12
Valp 1 / HP / BIM VALP SvVK Off Tånga Hed 16/6-12
Valp 1 / HP / BIR VALP SKK Hässleholm Nat 20/5-12