DABKA'S MACKENZI

Badavie Konquestador x Dabka's Izzie

Chkl VG SKK Stockholm Int 2/12-16
Chkl EXC SvVK Lund Off 11/9-16
Chkl EXC-3 SKK Ronneby Nat 14/8-16
Chkl EXC CK SvVK Strömsholm Off 31/7-16
Chkl EXC SvSR Strömsholm Off 30/7-16
Chkl EXC-4 CK SKK Tvååker Nat 9/7-16
Chkl EXC SKK Tvååker Int 8/7-16
Chkl EXC-3 SKK Borås Nat 3/7-16
Chkl EXC-2 CK BH-3 SvSR Landskrona Off 15/5-16
Chkl EXC-2 CK SvVK Landskrona Off 14/5-16
Chkl EXC SKK Malmö Int 19/3-16
Chkl EXC-2 CK SvVK Lund Off 13/9-15
Chkl EXC-4 SKK Eslöv Nat 12/9-15
Chkl EXC SKK Tvååker Nat 11/7-15
Chkl EXC SKK Tvååker Int 10/7-15
Chkl EXC-3 CK SKK Borås Nat 28/6-15
Ökl EXC-3 Italien, Milano WDS 13/6-15
Chkl VG Italien, Milano Nat 12/6-15
Chkl EXC-3 CK SKK Hässleholm Int 17/5-15
Chkl EXC-2 CK SvVK Munka Ljungby Off 9/5-15
Chkl EXC-2 CK SKK Göteborg Int 4/1-15
Chkl EXC-4 SKK Tvååker Nat 12/7-14
Chkl EXC-3 CK SKK Borås Nat 29/6-14
Chkl VG SKK Malmö Int 22/3-14
Chkl EXC SvVK Laröd Off 15/9-13
Chkl VG SKK Sofiero Int 14/9-13
Chkl EXC-2 CK BH-3 SvVK Visby Off 26/8-13
Chkl EXC-3 SKK Visby Int 25/8-13
Chkl EXC-3 SKK Visby Int 24/8-13
Chkl EXC SKK Tvååker Nat 13/7-13
Chkl EXC SvVK Tånga Hed Off 16/6-13
Chkl EXC SvVK Tånga Hed Off 15/6-13
Ökl EXC-1 / CK / BH-3 / CERT / CHAMPIONAT SKK Vänersborg Int 9/6-13
Ukl EXC-1 / CK / BIM / CERT / CACIB SKK Malmö Int 24/3-13
Ukl EXC-1 / CK / R-CERT SKK Göteborg Int 3/1-13
Ukl EXC-1 / CK / R-CERT SKK Stockholm Int 16/12-12
Ukl EXC-1 / CK / BH-2 / CERT / R-CACIB SKK Växjö Int 3/11-12
Ukl EXC-1 SKK Sofiero Int 9/9-12
Junkl EXC-3 SvVK Laröd Off 8/9-12
Junkl EXC-1 / CK / BH-2 / CERT SKK Visby Int 26/8-12
Junkl EXC-1 / CK / R-CERT SKK Visby Nat 25/8-12
Junkl EXC-2 / CK SvVK Tammsvik Off 29/7-12
Junkl VG SvSR Tammsvik Off 28/7-12
Junkl EXC-1 / CK / BH-3 / R-CERT SKK Köping Int 22/7-12
Junkl EXC-2 / CK SKK Tvååker Int 6/7-12
Junkl 1 / HP / BIM JUNIOR SvSR Tånga Hed Inoff 17/6-12
Junkl EXC-2 / CK SvVK Off Tånga Hed 16/6-12
Junkl VG-1 SKK Vänersborg Nat 10/6-12
Junkl EXC-1 / CK / BH-4 / CERT SKK Malmö Int 17/3-12