Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

NY SVENSK CHAMPION

SE UCH Hisilome's Gorias
BH-2  CERT  2007-07-08 SvVK Råneå,  Andries Van Der Snee
BH-2  CERT  2010-08-14 SvVK Umeå,  William Buitenkamp
BH-4  CERT Championat   2011-06-12 SvVK Vännäs,  Malgorzata Supronowicz
Ägare Inga Hedvall, Älandsbro