Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

AZIZ DUDMAN

Aziz Xarman x Aziz Qabel

BH-3 / CERT
Finland, Vasa Int 18/4-10

Ökl EXC-1
Finland, Joensuu Nat 15/8-09
Ökl EXC-2
Finland, Iisalmi Int 2/8-09
Ukl EXC-1
Finland, Varkaus Nat 16/5-09
Ukl EXC-2
Finland, Lahti Int 25/4-09