Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

FEISAL'S FALAH FAKAN

Feisal's Xerad Darya Salar x Badavie Uilos Kamran

BH-3 Danmark, Nyborg, Nat 19/11-11

Ökl EXC-2 Danmark, Nyborg Nat 21/11-09

Uk 1-4 / CK SKK Stockholm Int 5/7-08
Uk 1-1 / CK Danmark, Helsinge Nat 29/6-08