Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

DKK Roskilde Nord 11/5 2018
Domare Henrik Søeborg, Danmark
Antal deltagande hundar: 15

BIM NORD CERT Qirmizi Parsifal
BH-2 CERT JUNIORCERT NORD R-CERT Emoticon Avalanche
BH-3 Sharwassim Chanan
BH-4 Abu Al Khayar Khayyam
R-CERT Soheil Nour Chitharazat
BIR CERT CHAMPIONAT NORD CERT Aziz Qitarah
BT-2 R-CERT NORD R-CERT Hala Angel's Ana
BT-3 JUNIORCERT Qirmizi Rivendelle
BT-4 Dabka's My Lady

Juniorklass hanar
EXC-1 CK BH-2 CERT JUNIORCERT NORD R-CERT Emoticon Avalanche
VG-2 Qirmizi Rubicon

Öppenklass hanar
EXC-1 CK R-CERT Soheil Nour Chitharazat

Championklass hanar
EXC-1 CK BIM NORD CERT Qirmizi Parsifal
EXC-2 CK BH-3 Sharwassim Chanan
EXC-3 CK BH-4 Abu Al Khayar Khayyam
EXC-4 CK Crowned Head Il Bahara

Juniorklass tikar
EXC-1 CK BT-3 JUNIORCERT Qirmizi Rivendelle

Unghundsklass tikar
EXC-1 CK Emoticon Frostnip

Öppenklass tikar
EXC-1 CK Dabka's Pandora
EXC-2 Almiidhi Diinah

Championklass tikar
EXC-1 CK BIR CERT CHAMPIONAT NORD CERT Aziz Qitarah
EXC-2 CK BT-2 R-CERT NORD R-CERT Hala Angel's Ana
EXC-3 CK BT-4 Dabka's My Lady