Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

DAR EL HINDIYAS AMIRA

Derafsch x Osjan Von Iransamin

Bkl OPL
Finland, Mustiala Inoff 29/6-08
Ökl G
Finland, Mustiala Nat 27/6-08

Bkl 2 SvVK Mariefred Off 29/7-07

Junkl 1 SvVK Mariefred Off 30/7-06
Junkl 1-3 SvSR Mariefred Inoff 29/7-06