Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

BADAVIE JUDGE BY APPEARENCE

Wisdom's Destiny Challenger x Badavie X'iting

Ökl 2 SvSR Vännäs Off 5/6-10

Ökl 1-2 / CK / BH-3
SKK Sundsvall Int 3/10-09

Ökl 1-3
SKK Högbo Bruk Int 7/9-08
Ukl 1-3 / CK
SKK Stockholm Int 5/7-08

Junkl 1-1 SvVK Boden Off 13/10-07
Junkl 1-2 SKK Högbo Bruk Int 2/9-07
Junkl 2 SvVK Högbo Bruk 1/9-07
Junkl 1-1 SvVK Umeå Off 11/8-07
Junkl 1 / HP
SvSR Vännäs Inoff 17/6-07
Junkl 1-1 / CK SKK Vännäs Nat 16/6-07
Junkl 1-1 / CK SKK Piteå Nat 19/5-07