Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

DASHURI TE ARIANA

Hisilome's Galahad x Dervisch Move Like A Diva

Ökl EXC SKK Borås Int 1/7-12
Ukl EXC-4 / CK SKK Göteborg Int 6/1-12
Ukl EXC SKK Göteborg Int 5/1-12

Ukl 2 / HP SvSR Lekåsa Inoff 2/10-11
Ökl EXC SKK Borås Nat 3/7-11
Ökl OPL SvSR Tånga Hed Inoff 19/6-11
Ökl VG SvVK Tånga Hed Off 18/6-11
Ökl EXC-2 / CK SvSR Ljungbyhed Off 15/5-11

Babyvalp 3 / HP SvSR Tångahed Off 13/6-10
Babyvalp 4 / HP SvVK Tångahed Off 12/6-10