Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

YASHARS DAIROUH IBN UQIR

Baklava's Uqir x Xass Farah Daphne

BH-4 / CERT Finland, Eckerö Int 25/9-11
Ukl 1 / HP / BIM UNGHUND SvSR Tånga Hed Inoff 19/6-11
Ukl EXC-1 / CK / BIM UNGHUND SvVK Tånga Hed Off 18/6-11

Junkl 1-2 / HP SvVK Helsingborg Off 11/9-10
Junkl 1-2 SvVK Lövudden Off 1/8-10
Junkl 1 SvSR Lövudden Off 30-31/7-10
Valp 1 / HP / BIR BIS-2 VALP SvVK Tångahed Off 12/6-10
Valp 1 / HP / BIR VALP
SKK Hässleholm Int 22/5-10
Valp 1 / HP / BIS VALP
SvSR Backagården Inoff 16/5-10
Valp 1 / HP / BIR BIS-R VALP
SvVK Backagården Off 15/5-10