Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SEADIS GABAS

Chameh d'In-Salah x Khalils Lababa

Ökl EXC-2 / CK SKK Ljungskile Nat 26/8-12
Ökl VG SKK Lidköping Nat 6/5-12
Ökl VG SvVK Köping Off 25/2-12

Ökl EXC-1 SKK Ljungskile Nat 27/8-11
Ukl OPL SvSR Tånga Hed Inoff 19/6-11
Ukl VG SvVK Tånga Hed Off 18/6-11

Junkl 2 / HP SvSR Lekåsa Inoff 2/10-10
Junkl 1-5 / HP SvSR Lövudden Off 30-31/7-10
Junkl 1-2 SKK Vänersborg Nat 6/6-10