Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SKK Norrköping Nationell 15/8 2004
Domare Benny Blid von Schedvin


BIR BIS-3 CERT Castlebay Enzo Ferrari
BH-2 Ibriz Umbaschi
BH-3 Badavie Sandiman
BH-4 Badavie Ulmo
BH-R Abu Baqr's Fandoq Sarif
BIM CERT Badavie Zerinde
BT-2 Badavie Uinen
BT-3 Ibriz Uwayyha
BT-4 Badavie X'iting
BT-R Ibriz Yaschana


Unghundsklass hanar
1-1 CK BIR BIS-3 CERT CASTLEBAY ENZO FERRARI
1-2 CK BH-R ABU BAQR'S FANDOQ SARIF
1-3 AL-SHÉN SABII SAARIM
    
Öppenklass hanar
1-1 CK BH-4 BADAVIE ULMO         
          
Championklass hanar
1-1 CK BH-2 IBRIZ UMBASCHI
1-2 CK BH-3 BADAVIE SANDIMAN
1-3 CK BADAVIE UMBAR     
                  
Juniorklass tikar
1-1 CK BT-R IBRIZ YASCHANA                  
          
Öppenklass tikar
1-1 CK BIM CERT BADAVIE ZERINDE         
1-2 CK ACLEOPATRA
1-3 CK ABU BAQR'S DELROBA
                
Championklass tikar
1-1 CK BT-2 BADAVIE UINEN
1-2 CK BT-3 IBRIZ UWAYYHA
1-3 CK BT-4 BADAVIE X'ITING

Uppfödargrupp
1 HP Kennel Badavie [BIR BIS UPPFÖDARGRUPP]


BIR & BIM Foto: Susanna Holmberg