Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

Från och med 2016 delar Svenska Salukiringen ut klubbdiplom till alla klassvinnare med CK/HP från juniorklass till veteranklass på SvSR’s egna utställningar.
Klubbdiplomen delas ut i finalerna där även vinnarna i dom klasser som inte har final får komma in för att få sina diplom.
Precis som vi tar bilder på alla finaler för publicering i Salukibladet så kommer även diplomvinnarna som inte har någon final att fotas och vara med i tidningen.
När en hund samlat på sig 6 diplom (varav ett måste ha tagits på officiell utställning) tilldelas hunden den inofficiella titeln SvSR Klubbmästare.
Alla hundar med titlen SvSR Klubbmästare publiceras sedan med bild kostnadsfritt på hemsidan och i Salukibladet.
Diplomen som man vinner som klassvinnare kommer vara i svart/vitt A6.
När hunden vunnit klubbmästartiteln delas ett diplom i A4 ut i färg.