Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

QASHANI SIRHAN ARABI

Khattaf x Thurayah

DISK
LC Finland, Lieto Nat 10/5-09

Junkl OPL
Finland, Mustiala Inoff 29/6-08