Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

NOOR INCA ALFA ROMEO TURBO

Yazid Zam-Yad x Vapours Inca Brightstar

Ökl OPL SvSR Tånga Hed Inoff 19/6-11
Ökl VG SvVK Tånga Hed Off 18/6-11

Bkl 1-4 SvSR Lövudden Off 30-31/7-10

5 / 79,25p
LC Norge, Mansrud Int 14/9-08
Bkl 2 SKK Göteborg Int 5/1-08
Bkl 2 SKK Göteborg Int 4/1-08
12 / 83p LC Stjärnhov Int 31/7-07
13 / 77,25p LC Söderhamn Nat 15/7-07
21 / 69,5p LC Boxholm Nat 30/6-07
12 / 89,75p LC Sjöbo Int 27/5-07
15 / 72p LC Skavlöten Nat 19/5-07
Junkl 2 SKK Nyköping Int 19/8-06