Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

BADAVIE JUMPING JACK FLASH

Wisdom's Destiny Challenger x Badavie X'iting

Ökl EXC-2 SvVK Bjurholm Off 11/8-12

15/47 / 78,25 poäng LC Horn Int 20/9-09
34/46 / 73,5 poäng LC Bråviken Nat 10/5-09
13/41 / 84,5 poäng LC Bollerup Int 26/4-09

Ukl 1-4 / HP SvSR Tångahed Off 15/6-08