Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

DYANITOS IMAAD

Ibinores Khashendi x Dyanitos Candrah

12 / 73,5p
LC Norge, Nannestad Int 15/9-07
8 / 67p
LC Norge, Nannestad Nat 5/5-07

19 / 72,25p LC Bröndome Int 16/9-06
Bkl 1-2 SvVK Umeå Off 12/8-06
9 / 73p LC Bullmark Nat 1/8-06
skadad LC Alnö Int 10/6-06
8 / 78,75pLC Norge, Lillehammer Int 5/6-06

1 / 84,75p / CERT / CHAMPIONAT LC Järvtjärn 14/8-05
Ökl 1-4 / CK
SvVK Umeå Off 13/8-05

6 / 71,25p LC Vännäs Nat 15/8-04
Ökl 1-4
SvVK Umeå Off 14/8-04