Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SvVK/v Nationellt LC Prov i Hoknaböke
Domare: Peter Rönn Finland & Ingela Hägg, Sverige
6+7 deltagare (anm. 15 st)


Plats Namn Poäng
1. Baklava's Raih Raqqas 75,75 CERT
2. Volante's Astarte 74,25 CERT
3. Int & Nord UCh KBHV-98 Baklava's Parvane-Padid 73,5
4. Nord UCh KBHV-00 Volante's Zola 71,5
5. Int Nord UCh KBHV-99 DkKLBCh Volanye's Zimyah 71
6. Nord UCh Baklava's Rawa Ramaq
69,75
7. S UCh Baklava's Qaidah Al Shams 69,5
8. Phrontpage News 69,25
9. Abu Baqr's Ba Hosh 68,25
10. Khalils Jahara 65,25
11. Al-Shên Zakr El Masri 64,25
12. JWW-98 Abu Baqr's Bamdad Bejad 63
13. Khalils Jauz Ibn Dahaqin 61


Baklava's Raih Raqqas


Volante's Astarte