Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SvVK/Västerbotten, Nationellt LC Prov
Domare: Charlotta Andersson, Sverige & Markku Mähönen, Finland
4+5 (4+5 anmälda)


Plats Namn Poäng  
1. Shamali Fasqiya Sadaqa 83 CERT BIF-2
2. Shamali Firaun-ibn-Lale-Zar 82,5 CERT BIF-4
3. Dyanitos Hawiwah 76,75  
4. Khalils Libach Fu Libie Scherazade 75,25  
5. Khalils Liba Fu Lobie 74,5  
6. Dyanitos Imaad 71,25  
7. Khalils Kibriya 70  
8. Khalils L'irq Al Lulu 69  
9. Khalils Faudawi Fiddi Farih 68,5