Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SvSR Gammelkroppa Officiell 11/7 2015
Domare: Liz Stephen, England

BIS IT CH SE UCH El-Ubaid's Tango
BH-2 CERT Ta'Zim Gabhir Galal
BH-3 R-CERT Barakisch Ta'Sir Darab
BH-4 DK UCH SE LCCH SE UCH SE VCH Dhawati Uday Karam
BIM SE UCH Dhawati Na'Imah Shadan
BT-2 CERT Khalils Choraafa Cora
BT-3 R-CERT Dhawati Unaza Bint Rafiiqa
BT-4 SE UCH Barakisch Qabil Advie

Valpklass tikar
1 HP Abu Baqr's Istadan [BIS VALP]

Juniorklass hanar
EXC-1 CK Hisilome's Leodegrance [BIS JUNIOR]
VG-2 Hisilome's Lancelot
VG-3 Hisilome's Lionel
VG-4 Hisilome's Lexuz

Unghundsklass hanar
EXC-1 CK Ta'Zim Izzat Imtiyaz [BIS UNGHUND]
EXC-2 CK Etham Al Zahra

Bruksklass hanar
EXC-1 CK Dyynien Idiz Imbus [BIM BRUKSHUND]

Öppenklass hanar
EXC-1 CK BH-2 CERT Ta'Zim Gabhir Galal
EXC-2 CK BH-3 R-CERT Barakisch Ta'Sir Darab
EXC-3 CK Dahaqin Chaqib
EXC-4 Hisilome's Jason
VG Badavie True Love Wins
VG Caravan Dhuu Dinar
VG Hisilome's Koriander
G Ashst
G Borgsjödalens The Fear
G Ha'Derech El Ha'Osher Ruah Midbar
G Hisilome's Jabulani
G Mehr Angiz Shimal Nasir

Championklass hanar
EXC-1 CK BIS El-Ubaid's Tango
EXC-2 CK BH-4 hawati Uday Karam
EXC-3 CK Mazra'E Gangall Cala Santanyi
EXC-4 CK Khalils Aynur

Veteranklass hanar
VG-1 Hisilome's Dicaprio
VG-2 Dhawati Hareeq Ghazal
VG-3 Hisilome's Gorias
VG-4 Hisilome's Fonzie

Juniorklass tikar
VG-1 Hisilome's Leah

Unghundsklass tikar
EXC-1 CK Ta'Zim Ihlaah Isharat [BIM UNGHUND]
EXC-2 Hisilome's Lilith
G Jasamin Fardos El Arab

Bruksklass tikar
EXC-1 CK Dhawati Ujala Lamiáh [BIS BRUKSHUND]

Öppenklass tikar
EXC-1 CK BT-2 CERT Khalils Choraafa Cora
EXC-2 CK BT-3 R-CERT Dhawati Unaza Bint Rafiiqa
EXC-3 Hisilome's Kokos
EXC-4 Barakisch Sadiq Cegunegi
VG Borgsjödalens Was It I
VG Hisilome's Jasna
VG Hisilome's Jemma
VG Khalils Bahiy Badriya

Championklass tikar
EXC-1 CK BIM Dhawati Na'Imah Shadan
EXC-2 CK Ta'Zim Gaia Gemmilah
EXC-3 Djelal Beautiful Jade
EXC-4 Kirman Eudora
EXC Kabeerah Arwen

Veteranklass tikar
EXC-1 CK BT-4 Barakisch Qabil Advie [BIS VETERAN]
EXC-2 CK Khalils Qudiya L-Amru Scheherazade [BIS SENIOR]
VG-3 Seadis Elektra

Avelsgrupp
1 HP Djelal Beautiful Jade

Uppfödargrupp
1 HP Kennel Dhawati
2 HP Kennel Ta'Zim
3 Kennel Hisilome’s

Parklass
BIS Dhawati Ujala Lamiáh & Dhawati Uday Karam

Barn med hund
1 Sara Siltanen & Ta’zim Gabhir Galal