Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Jubileum!

Här här hittar du
information om
vår jubileumshelg
2018 >>
Välkommen!

Svenska Salukiringen inbjuder till officiell utställning på Strömsholms Slott 30/7 2016

In english below >>

Ladda ner flyer >>

Domare Jenny Macro, kennel Nefisa, England och Mary White, kennel Freespirits, USA

Klasser/avgifter
Valpklass 4-6 mån 170:-
Valpklass 6-9 mån 170:-
Juniorklass 9-18 mån 270:-
Unghundsklass 15-24 mån 270:-
Bruksklass >15 mån 270:-
Öppen klass >15 mån 270:-
Championklass >15 mån 270:-
Veteranklass 8-10 år 170:-
Veteranklass > 10 år gratis

Anmälan
OBS! Anmälan är bindande
Online på www.saluki.se >Utställningar >Onlineanmälan Eller via post till (SKK’s 3-sidiga blankett, 1 sida räcker) Marie Palmqvist, Backgatan 6, 360 52 Kosta

Anmälningsavgift
Sätts in samtidigt som anmälan på plusgiro 110091-6.Hundens namn, registreringsnummer & utställ-ningsplats ska anges vid betalning. Telefonanmälningar mottages ej. Samtliga uppgifter om hund och ägare skall vara ifyllda. Anmälan är bindande. För sent inkommen anmälan och/eller anmälningsavgift returneras.

Krav för deltagande
Vaccination enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser. För deltagande krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlem i SvSR (gäller ej valpar). Medlemsavgiften för 2016 är 300 kr för full-betalande medlem. Inga valpar under fyra månader får vistas på området.

Information
Hederspriser mottages med stor tacksamhet.
Bästa par, barn med hund & juniorhandling arrangeras och betalas och anmäls på plats. För att tävla om bästa uppfödar- och avelsgrupp (hanar - 2 kombinationer) så behövs 4 hundar, inga valpar får ingå i grupperna. Under helgen arrangerar SvVK/Ö utställning och saluki bedöms där på söndagen den 31/7!

Upplysningar
Marie Palmqvist 0739-52 97 68, Christine Fransson 0707-74 05 87 & Eva Andersson 0706-68 26 79

NYTT 2016
Klubbdiplom delas ut till alla klassvinnare med CK/HP.

Boende
http://www.stromsholmsvandrarhem.com

SISTA ANMÄLNINGS- & BETALNINGSDAG 3 JULI 2016
Med reservation för eventuell domarändring.


 

The Swedish Saluki Club invite to official show at Strömsholm Castle saturday 30/7 2016

Download flyer >>

Judges
Jenny Macro, knl Nefisa, GB (males)
Mary White, knl Freespirits, USA (bitches + BOB)

Classes/Fees
Puppy class 4-6 months 170 SEK
Puppy class 6-9 months 170 SEK
Junior class 9-18 months 270 SEK
Intermediate class 15-24 months 270 SEK
Working class >15 months 270 SEK
Open class >15 months 270 SEK
Champion class >15 months 270 SEK
Veteran class 8-10 years 170 SEK
Veteran class > 10 years free

Entry
Online on www.saluki.se >Shows >Online entry or by regular mail to Marie Palmqvist, Backgatan 6, 360 52 Kosta
REMEMBER to send copy of pedigree.

Entry fee
Payment to this account
Name: Svenska Salukiringen
Bank: Nordea
Account IBAN
SE22 9500 0099 6034 0110 0916
SWIFT/BIC NDEASESS

Information
Marie Palmqvist 0046 739 52 97 68, Christine Fransson 0046 707 74 05 87 & Eva Andersson 0046 706 68 26 79

Accomodation
http://www.stromsholmsvandrarhem.com

LAST ENTRY- & PAYDATE 3 JULY 2016
With reservation for changing of judge.